Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Võ Cao Danh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Võ Cao Danh

Võ Cao Danh 
“There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”
Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược TP HCM
Ngành: Y Đa Khoa
Quá trình đào tạo: 

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược TP HCM (2019-2025)

Võ Cao Danh 
“There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”
Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược TP HCM
Ngành: Y Đa Khoa
Quá trình đào tạo: 

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược TP HCM (2019-2025)

Tháng Sáu, 2021

Tháng Năm, 2021

  • 22 Tháng Năm

    Hiểu về vaccine COVID-19

    Hiểu về vaccine COVID-19

    Cùng tìm hiểu về 3 loại vaccine COVID-19 được chấp thuận và khuyến cáo sử dụng hoặc đang ở thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên qui mô lớn tại Mỹ