Thứ Ba , 30 Tháng Mười Một 2021
Trang chủ Võ Cao Danh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Võ Cao Danh
 • Võ Cao Danh 
 • “There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược TP HCM
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược TP HCM (2019-2025)
 • Võ Cao Danh 
 • “There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược TP HCM
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược TP HCM (2019-2025)

Tháng Sáu, 2021

Tháng Năm, 2021

 • 22 Tháng Năm

  Hiểu về vaccine COVID-19

  Hiểu về vaccine COVID-19

  Cùng tìm hiểu về 3 loại vaccine COVID-19 được chấp thuận và khuyến cáo sử dụng hoặc đang ở thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên qui mô lớn tại Mỹ