Chủ Nhật , 21 Tháng Tư 2024
Trang chủ Võ Thị Thanh Kiều

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Võ Thị Thanh Kiều
 • Võ Thị Thanh Kiều 
 • Mọi thứ đều có quy luật Nhân quả 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)
 • Võ Thị Thanh Kiều 
 • Mọi thứ đều có quy luật Nhân quả 
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)

Tháng Mười Hai, 2019

Tháng Tám, 2019