Thứ Sáu , 12 Tháng Tám 2022
Trang chủ 2019-nCoV Cập nhật mới nhất về Thuốc và Phương pháp điều trị Covid-19

Cập nhật mới nhất về Thuốc và Phương pháp điều trị Covid-19

Bài viết thứ 38 trong 61 bài thuộc chủ đề 2019-nCoV
 

Cập nhật mới nhất về Thuốc điều trị Covid-19

Có nhiều bằng chứng nhất vẫn là Remdesivir và Dexamethasone.

Cập nhật mới nhất về thuốc và phương pháp điều trị covid-19

Tình hình phát triển thuốc và phương pháp diều trị covid-19

Cập nhật mới nhất về thuốc và phương pháp điều trị covid-19

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/ts.hungpham/posts/3810334118983895