Thứ Hai , 8 Tháng Tám 2022

Hướng dẫn pha chế dung dịch sát khuẩn – WHO

Bài viết thứ 1 trong 11 bài thuộc chủ đề Phòng chống dịch bệnh
 

Hướng dẫn sản xuất tại địa phương: Công thức Dung dịch chà tay theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới

Giới thiệu: Bản hướng dẫn sản xuất tại địa phương với Công thức pha chế dung dịch chà tay do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo được chia thành 2 phần riêng biệt nhưng có tương quan với nhau

Phần A: Cung cấp một hướng dẫn sử dụng cụ thể tại cơ sở dược phẩm trong quá trình pha chế thực tế. Người sử dụng có thể niêm yết tài liệu này trên tường của khi vực sản xuất.

Phần B: Tóm tắt một số thông tin kỹ thuật cần thiết trích dẫn từ Hướng dẫn Vệ sinh Tay trong Công tác Chăm sóc Sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới (2009). Trong phần B người sử dụng tiếp cận thông tin quan trọng về an toàn và chi phí và tài liệu bổ sung liên quan đến dụng cụ chưa dung dịch và phân phối.