Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Thuốc Tra cứu thuốc Phụ lục 3: Dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú

Phụ lục 3: Dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú

 

Một số thuốc (thí dụ ergotamin) dùng cho người mẹ cho con bú có thể gây độc cho trẻ nhỏ, trong khi đó các thuốc khác (thí dụ digoxin) lại ít tác động đến trẻ sơ sinh hoặc lại ức chế tiết sữa (thí dụ estrogen). Độc tính có thể xảy ra cho trẻ nhỏ nếu thuốc qua sữa với lượng đáng kể dưới góc độ dược lý. Nồng độ một số thuốc trong sữa (thí dụ iod) có thể vượt quá nồng độ trong huyết tương của người mẹ. Do đó liều điều trị ở người mẹ có thể gây độc cho trẻ nhỏ. Một số thuốc khác ức chế phản xạ bú của trẻ (thí dụ phenobarbital). Thuốc trong sữa mẹ ít ra là về lý thuyết có thể gây quá mẫn ở trẻ ngay cả khi nồng độ còn quá thấp để có tác dụng dược lý. Bảng dưới đây nêu danh sách các thuốc:

  • Thuốc cần sử dụng thận trọng hoặc chống chỉ định trong thời kỳ cho con bú vì những lý do nêu trên.
  • Thuốc, với bằng chứng hiện có, có thể dùng cho người mẹ trong thời kỳ cho con bú, vì nồng độ trong sữa quá thấp để có thể gây hại cho trẻ nhỏ.
  • Thuốc không biết có hại cho trẻ nhỏ hay không mặc dù chúng có trong sữa với lượng đáng kể.

Với nhiều thuốc, hiện chưa có đủ bằng chứng để đưa ra lời chỉ dẫn. Chỉ nên dùng những thuốc thiết yếu cho người mẹ trong thời kỳ cho con bú: Vì chưa đủ thông tin về thuốc trong sữa mẹ, nên bảng danh sách dưới đây chỉ dùng như một hướng dẫn. Thuốc không có trong bảng không có nghĩa là an toàn.

Chính sách của WHO là khuyến khích cho con bú sữa mẹ chừng nào có thể được, đặc biệt là trong các hoàn cảnh không có sản phẩm an toàn thay thế. Khuyến cáo trong bảng này có thể khác với các nguồn khác, kể cả tài liệu về sản phẩm của nhà sản xuất.

Dưới đây là danh sách một số thuốc có trong sữa mẹ. (Có thể tra cứu thêm thông tin tại đây: http://toxnet.nlm.nih.gov/)

Tài liệu tham khảo

http://www.nidqc.org.vn/duocthu/phu-luc-3-dung-thuoc-trong-thoi-ky-cho-con-bu.html