Thứ Năm , 28 Tháng Chín 2023

Phục hồi chức năng bệnh Parkinson

Bài viết thứ 4 trong 23 bài thuộc chủ đề Các bệnh nội thần kinh
 

Tài liệu sau đây sẽ hướng dẫn các bạn các bài tập phục hồi chức năng bệnh Parkinson.

Các bài tập vận động phục hồi chức năng bệnh Parkinson.