Thứ Ba , 21 Tháng Năm 2024
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Rèn tự đi vệ sinh cho trẻ

Rèn tự đi vệ sinh cho trẻ

Bài viết thứ 300 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 

Khi nào thì rèn cho trẻ tự đi vệ sinh

  • Thường là sau 2 tuổi sẽ biết tự đi vệ sinh và từ 2-3 tuổi sẽ quen dần.
  • Rèn khi: trẻ nói rành biết nói điều bé cần, biết kêu khi tẻ hay ị, biết bắt chước nhiều, thích làm theo ý phụ huynh, chịu ngồi bô.
  • Tập ngồi bô : chọn bô thích hợp, tập mỗi lần tầm 5 phút; phụ huynh kể chuyện hay cho bé tự ngâm cứu gì đó; nếu 2 tuần không đạt thì ngưng, 2-3 sau tập lại.

 

Rèn tự đi vệ sinh cho trẻ

  • Bé biết kêu khi tiểu ị , biết tự tiểu tiện thì khen ngợi để bé hãnh diện khi đã lớn, không chế diễu hay phạt nếu bé chưa biết tự vệ sinh. 
  • Dùng từ giống nhau khi tập bé tự vệ sinh trong giai đoạn đầu.

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1748169748745857