Thứ Bảy , 25 Tháng Mười Một 2023

Tác hại của thuốc lá [eBook]

Bài viết thứ 5 trong 6 bài thuộc chủ đề Tài liệu của WHO
 

Tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động

Thực trạng hút thuốc lá và hút thuốc thụ động tại Việt Nam

Biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả

Một số câu hỏi khác

Thông tin tham khảo về tình hình sử dụng khói thuốc lá và các quy định về phòng chống tác hại khói thuốc lá của các nước ASEAN