Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023

Vaccin bạch hầu và uốn ván (DT)

 

(Cho trẻ em dưới 10 tuổi)

Tên chung quốc tế Vaccin bạch hầu và uốn ván (DT)

Vaccinum diphtheriae, tetani adsorbatum. Diphtheriae and tetanus vaccine (DT).

Dạng thuốc và hàm lượng Vaccin bạch hầu và uốn ván (DT)

Giải độc tố bạch hầu và uốn ván hấp phụ trên chất mang muối khoáng.

Chỉ định Vaccin bạch hầu và uốn ván (DT)

Miễn dịch chủ động phòng bạch hầu và uốn ván cho trẻ em dưới 10 tuổi (xem ghi chú ở trên).

Chống chỉ định Vaccin bạch hầu và uốn ván (DT)

Xem phần giới thiệu Mục 19.2; người lớn và trẻ em trên 10 tuổi (xem ghi chú ở trên).

Thận trọng Vaccin bạch hầu và uốn ván (DT)

Xem phần giới thiệu Mục 19.2.

Liều lượng và cách dùng Vaccin bạch hầu và uốn ván (DT)

Tiêm phòng bạch hầu và uốn ván cho trẻ em khi có chống chỉ định dùng vaccin ho gà , tiêm bắp hoặc tiêm dưới da sâu, trẻ em dưới 10 tuổi 3 liều, mỗi liều 0,5 ml, tiêm cách nhau không dưới 4 tuần (xem lịch tiêm chủng TCYTTG, Mục 19.2.1).

Tiêm tăng cường phòng bạch hầu và uốn ván cho trẻ em , tiêm bắp hoặc tiêm dưới da sâu, trẻ em dưới 10 tuổi, 0,5 ml ít nhất 3 năm sau khi hoàn thành tiêm phòng lần đầu vaccin bạch hầu, ho gà, uốn ván (DPT) hoặc vaccin bạch hầu, uốn ván (DT).

Tác dụng không mong muốn Vaccin bạch hầu và uốn ván (DT)

Xem phần ghi chú giới thiệu Mục 19.2, thành phần uốn ván hiếm gây viêm dây thần kinh ngoại biên.

Độ ổn định và bảo quản Vaccin bạch hầu và uốn ván (DT)

Bảo quản ở nhiệt độ 2 – 8 o C, tránh đông lạnh.

http://nidqc.org.vn/duocthu/607/