Thứ Ba , 17 Tháng Năm 2022
Trang chủ Chuyên ngành Các ngành khác Truyền nhiễm Các bệnh Truyền nhiễm Vì sao bác sĩ và nhân viên y tế phải rửa tay?

Vì sao bác sĩ và nhân viên y tế phải rửa tay?

Bài viết thứ 10 trong 14 bài thuộc chủ đề Các bệnh Truyền nhiễm
 

Vì sao bác sĩ và nhân viên y tế phải rửa tay?

Bệnh nhân và người nhà cũng nên giữ sạch tay nhé !