Thứ Bảy , 30 Tháng Chín 2023

Vitamin A

Bài viết thứ 109 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 
  • Sắp có đợt uống vitamin A của cuối năm rồi: phụ huynh tìm hiểu để chuẩn bị đưa bé đi uống.
  • Trẻ từ 6 tháng đến 3-5 tuổi uống vitamin A liều cao miễn phí .

viatmin A

  • Vitamin A rất quan trọng cho mắt, cho miễn dịch, cho phòng ngừa các bệnh vặt.
  • Dạng vitamin A này sản xuất riêng cho uống phòng ngừa mỗi 6 tháng/ không thể mua được ở ngoài nên phụ huynh tranh thủ uống.
  • Trẻ nhỏ 6- 11 tháng thì uống 100.000 đơn vị/ trẻ từ 12 tháng trở lên uống 200.000 đơn vị/ trẻ chưa đủ 6 tháng thì chờ dịp sau/ thường 1 năm được uống 2 đợt.
  • Sau uống vitamin A có trẻ hơi ói tí, phân loãng tí, có trẻ nhậy quá thóp hơi phồng tí chả sao 1-2 ngày bớt thôi.
  • Đang bệnh uông được/ chích ngừa gì uống cũng được/ sắp chích ngừa cũng uống được

Tài liệu tham khảo

 https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/2079517948944367