menu toggle
Phan Hữu Xuân Hạo

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Phan Hữu Xuân Hạo

Công tác hiện tại

Ngành

 Dược sĩ

Chuyên ngành

Quá trình học tập

Dược sĩ tại Đại học Duy Tân

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

2

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Phan Hữu Xuân Hạo

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN