menu toggle
BS. Vương Ngọc Thiên Thanh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Vương Ngọc Thiên Thanh

Công tác hiện tại

Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - Bộ môn Nhi

Ngành

Nhi khoa

Chuyên ngành

Nhi khoa

Quá trình học tập

2006-2012

Đa khoa tại Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2006-2012 (Bác sĩ đa khoa)

2012-2015

Nhi Khoa tại Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2012-2015 (Bác sĩ nội trú - chuyên khoa 1)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

9

Bài Biên Dịch

11

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Vương Ngọc Thiên Thanh

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng