Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024
Trang chủ Chuyên mục Ung thư Kế hoạch chăm sóc sống sót và điều trị ung thư ASCO

Kế hoạch chăm sóc sống sót và điều trị ung thư ASCO

Bài viết thứ 13 trong 32 bài thuộc chủ đề Sống sót sau ung thư
 

Biên dịch: BS. Đặng Thị Tâm

Hiệu đính: ThS.BS. Nguyễn Văn Tuy

Tổng quan chung

ASCO đã phát triển hai loại hình thức để giúp những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư theo dõi điều trị mà họ nhận được và chăm sóc y tế mà họ có thể cần trong tương lai: Kế hoạch điều trị ung thư và Kế hoạch chăm sóc sống sót.

Đầu tiên, Kế hoạch điều trị ung thư ASCO là một mẫu cung cấp một cách thuận tiện để lưu trữ thông tin về bệnh ung thư, điều trị ung thư và chăm sóc theo dõi. Điều này có nghĩa là cung cấp thông tin cơ bản về tiền sử y tế của bạn cho bất kỳ bác sĩ nào sẽ chăm sóc bạn trong suốt cuộc đời của bạn.

Sử dụng kế hoạch điều trị, bác sĩ ung thư hiện tại của bạn có thể nhập liều hóa trị mà bạn nhận được, các loại thuốc cụ thể đã được sử dụng, số chu kỳ điều trị đã hoàn thành, phẫu thuật được thực hiện và bất kỳ phương pháp điều trị bổ sung nào được đưa ra, như xạ trị hoặc liệu pháp hormon .

Thứ hai, ASCO cung cấp một hình thức gọi là Kế hoạch Chăm sóc Sống sót. Nó chứa thông tin quan trọng về các điều trị đã nhận, sự cần thiết phải kiểm tra và xét nghiệm ung thư trong tương lai, những tác dụng phụ muộn tiềm ẩn của phương pháp điều trị mà bạn nhận được và ý tưởng cải thiện sức khỏe của bạn.

Không có mẫu nào trong số này nhằm cung cấp một hồ sơ y tế hoàn chỉnh. Và, không có kế hoạch điều trị hoặc chăm sóc sống sót nào phù hợp cho tất cả bệnh nhân do sự phức tạp của việc chăm sóc ung thư. Nói chuyện với bác sĩ của bạn để biết thêm thông tin về điều trị cá nhân và chăm sóc theo dõi. Kế hoạch điều trị ung thư  và Kế hoạch chăm sóc sống sót ASCO nên được sử dụng với sự hướng dẫn của bác sĩ.

Quyền sử dụng Mẫu kế hoạch chăm sóc sống sót và điều trị ASCO

Bệnh nhân và những người tiêu dùng khác có thể sử dụng Mẫu Kế hoạch Chăm sóc Sống sót và Điều trị ASCO mà không cần xin phép ASCO.

Các học viên có thể kết hợp các Mẫu vào quy trình làm việc của họ và / hoặc vào hệ thống hồ sơ y tế điện tử của họ mà không cần xin phép ASCO. Nếu các mẫu bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, bao gồm cả việc thêm nhãn hiệu tổ chức, ASCO yêu cầu tất cả các định danh ASCO phải được xóa.

Để được phép sử dụng Mẫu theo cách thương mại hoặc theo bất kỳ cách nào không được mô tả ở trên, vui lòng liên hệ với permissions@asco.org.

Tài liệu tham khảo

ASCO Cancer Treatment and Survivorship Care Plans