Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024

U sọ hầu ở trẻ em: Giai đoạn

Bài viết thứ 7 trong 9 bài thuộc chủ đề U sọ hầu ở trẻ em
 

Biên dịch: Phan Thị Thanh Hương

Hiệu đính: Ths.Bs Phạm Võ Phương Thảo, Lê Hà Cảnh Châu

Do bản chất của u sọ hầu nên các bác sĩ thường không sử dụng giai đoạn để mô tả khối u này. Sử dụng menu để xem các bài viết khác.

Trong ung thư, giai đoạn là cách điển hình để bác sĩ mô tả phạm vi bệnh trong cơ thể của một người. Tuy nhiên, hiếm khi khối u sọ hầu di căn xa đến các cơ quan khác của cơ thể. Do đó, không có hệ thống phân giai đoạn chuẩn cho loại khối u này.

Phần tiếp theo trong hướng dẫn này là Các phương pháp điều trị. Bạn có thể sử dụng menu và chọn đọc một phần khác trong hướng dẫn này.

Tài liệu tham khảo

https://www.cancer.net/cancer-types/craniopharyngioma-childhood/stages