menu toggle
Y Học Cộng Đồng Tủ sách Ebook – Chăm sóc trẻ sơ sinh đến 3 tuổi

Bài viết cùng chủ đề

list list 900
Đã thích Thích

Ebook – Chăm sóc trẻ sơ sinh đến 3 tuổi

user
Biên dịch - Hiệu đính:
user
Ngày:

28/06/2022

user
Cập nhật:

22/03/2023

user
Lượt xem:

83

[signinlocker id=”11946″] [/signinlocker]

MỤC LỤC

Chương 1 – CHĂM SÓC TRẺ THEO GIAI ĐOẠN

1. Chăm sóc trẻ sơ sinh – 2 tuần tuổi

1.1. Những hành vi thông thường của trẻ sơ sinh và cách chăm sóc trẻ
1.2. Tiêm chủng
1.3. Xét nghiệm và kiểm tra
1.4. Nuôi con bằng sữa mẹ
1.5. Nuôi con bằng sữa công thức (sữa bột)
1.6. Chăm sóc rốn
1.7. Quá trình bài tiết
1.8. Giấc ngủ
1.9. Lời khuyên dành cho cha mẹ

2. Chăm sóc trẻ giai đoạn 2 tuần tuổi – 1 tháng tuổi

2.1. Những hành vi thông thường của trẻ 2 tuần tuổi
2.2. Chăm sóc da/ Cách tắm cho trẻ
2.3. Tiêm chủng
2.4. Xét nghiệm và kiểm tra
2.5. Dinh dưỡng và sức khoẻ răng miệng
2.6. Phát triển
2.7. Giấc ngủ
2.8. Lời khuyên dành cho cha mẹ

3. Chăm sóc trẻ giai đoạn 1 tháng tuổi – 2 tháng tuổi

3.1. Sự phát triển thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ
3.2. Tiêm chủng
3.3. Xét nghiệm và kiểm tra
3.4. Dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng
3.5. Sự phát triển
3.6. Giấc ngủ
3.7. Lời khuyên dành cho cha mẹ

4. Chăm sóc trẻ giai đoạn 2 tháng tuổi – 4 tháng tuổi

4.1. Sự phát triển thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ
4.2. Tiêm chủng và xét nghiệm
4.3. Dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng
4.4. Phát triển
4.5. Giấc ngủ
4.6. Lời khuyên dành cho cha mẹ

5. Chăm sóc trẻ giai đoạn 4 tháng tuổi – 6 tháng tuổi

5.1. Sự phát triển thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ
5.2. Tiêm chủng và xét nghiệm
5.3. Dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng
5.4. Phát triển
5.5. Giấc ngủ
5.6. Lời khuyên dành cho cha mẹ

6. Chăm sóc trẻ giai đoạn 6 tháng tuổi – 9 tháng tuổi

6.1. Sự phát triển thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ
6.2. Tiêm chủng và xét nghiệm
6.3. Dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng
6.4. Phát triển
6.5. Giấc ngủ
6.6. Lời khuyên dành cho cha mẹ

7. Chăm sóc trẻ giai đoạn 9 tháng tuổi – 12 tháng tuổi

7.1. Sự phát triển thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ
7.2. Tiêm chủng và xét nghiệm
7.3. Dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng
7.4. Phát triển
7.5. Giấc ngủ
7.6. Lời khuyên dành cho cha mẹ

8. Chăm sóc trẻ giai đoạn 12 tháng tuổi – 15 tháng tuổi

8.1. Sự phát triển thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ
8.2. Tiêm chủng và xét nghiệm
8.3. Dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng
8.4. Phát triển
8.5. Lời khuyên dành cho cha mẹ

9. Chăm sóc trẻ giai đoạn 15 tháng tuổi – 18 tháng tuổi

9.1. Sự phát triển thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ
9.2. Tiêm chủng và xét nghiệm
9.3. Dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng
9.4. Phát triển
9.5. Giấc ngủ
9.6. Lời khuyên dành cho cha mẹ

10. Chăm sóc trẻ giai đoạn 18 tháng tuổi – 24 tháng tuổi

10.1. Sự phát triển thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ
10.2. Tiêm chủng và xét nghiệm
10.3. Dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng
10.4. Phát triển
10.5. Tập cho trẻ đi vệ sinh
10.6. Giấc ngủ
10.7 Lời khuyên dành cho cha mẹ

11. Chăm sóc trẻ giai đoạn 2 tuổi – 3 tuổi

11.1. Sự phát triển thể chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ
11.2. Tiêm chủng và xét nghiệm
11.3. Dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng
11.4. Phát triển
11.5. Tập cho trẻ đi vệ sinh
11.6. Giấc ngủ
11.7. Lời khuyên dành cho cha mẹ

Chương 2 – GIỮ AN TOÀN CHO TRẺ

1. Kiểm tra an toàn trong nhà
2. Vật dụng, đồ chơi trong nhà
3. Phòng ngủ
4. Phòng tắm
5. Nhà bếp
6. Ngoài trời
7. Bạn cần phải biết

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích