menu toggle
Dự án Ung Thư Sự kiện Hướng dẫn tham gia webinar và khoá học

Bài viết cùng chủ đề

list list 0
Đã thích Thích

Hướng dẫn tham gia webinar và khoá học

user
Ngày:

12/04/2023

user
Cập nhật:

07/03/2024

user
Lượt xem:

140

Bài viết hướng dẫn các bước tham gia webinar và các khoá học của Y Học Cộng Đồng thông qua phần mềm Zoom Meeting.

Hướng dẫn tham gia Webinar và Khoá học

Bài viết hướng dẫn các bước tham gia webinar và các khoá học của Y Học Cộng Đồng thông qua phần mềm Zoom Meeting trên điện thoại và trên máy tính

Hướng dẫn tham gia Webinar và Khoá học

Hướng dẫn tham gia Webinar và Khoá học

Hướng dẫn tham gia Webinar và Khoá học

 

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích