menu toggle
list list 0
Đã thích Thích

Bài 2.14: Vấn đề liên quan với việc chủng ngừa và mối quan tâm của cộng đồng

user

Ngày:

16/08/2021

user

Lượt xem:

105

Bài viết thứ 00/49 thuộc chủ đề “Khóa học an toàn Vắc xin”

Biên dịch: Bùi Ngọc Quý

Hiệu đính: BS. Huỳnh Thị Mỹ Tiên, BS. Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Ngoài những phản ứng thực sự của vắc xin đã được ghi nhận cụ thể và đã được làm rõ trong toàn bộ chương này, vẫn có ý kiến cho rằng tiêm chủng vắc xin có thể gây nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Từ đó dẫn đến nhiều cáo buộc và nhiều bài viết khoa học. Một số cáo buộc thường dựa trên những tin đồn vô căn cứ hoặc thiếu khoa học.Làm ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực hiện các chương trình tiêm chủng và hạn chế khả năng trong việc ngăn ngừa nhiều bệnh nghiêm trọng.

Thông tin thêm về các tin đồn và cách quản lý chúng có thể được tìm thấy ở chương 6.

Is the COVID-19 Vaccine Safe? | Johns Hopkins Medicine

Đối với tình trạng sức khỏe khác, các bằng chứng khoa học hiện có chưa đủ để kết luận mối liên quan giữa việc tiêm chủng với các tình trạng sức khỏe đó là có, nhưng cũng không đủ để bác bỏ nó.

Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề này có thể gặp khó khăn .Vì tần suất của một  phản ứng thực sự có lẽ rất thấp, hoặc ảnh hưởng nhẹ hoặc chúng xảy ra vài năm sau khi tiêm chủng. Trong vài năm gần đây, với các dữ liệu lớn lưu trữ cho phép thử nghiệm nhiều mối liên quan xảy ra muộn tiềm tàng, hầu hết chứng minh rằng không có bằng chứng về mối liên quan.

Bạn có thể học nhiều hơn về việc cân bằng giữa sự hiệu quả và sự an toàn của vắc xin, và nguy cơ của việc nhiễm sởi so với nguy cơ của vắc xin sởi ở chương 1.

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/vaccination-associations-and-public-concern.html

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích