menu toggle
list list 0
Đã thích Thích

Bài 3.01: Tổng quan và mục tiêu của Module

user

Ngày:

16/08/2021

user

Lượt xem:

111

Bài viết thứ 00/49 thuộc chủ đề “Khóa học an toàn Vắc xin”

Biên dịch: Trần Vinh Quang

Hiệu đính: Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Tổng quan

Trong những điều kiện được khuyến nghị, tất cả vắc xin được sử dụng trong các chương trình tiêm chủng quốc gia đều an toàn và hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, trên thực tế, không có loại vắc xin nào hoàn toàn không tiềm ẩn rủi ro và các tác dụng phụ đôi khi có thể xảy ra sau khi tiêm chủng.

Các tác dụng phụ có thể từ nhỏ đến các phản ứng nghiêm trọng hơn. Đây có thể là nguyên nhân khiến công chúng quan tâm về an toàn vắc xin. Để hiểu một sự việc cụ thể và có thể trả lời hợp lý, thì sau đây là một vài câu hỏi bạn cần trả lời:

  • Điều gì gây ra phản ứng?
  • Nó có liên quan đến vắc xin hoặc cách thức tiêm, hay là không liên quan?
  • Là những phản ứng nhỏ hay nghiêm trọng?

Module này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên. Bạn sẽ xem xét các loại sự kiện bất lợi chính, những tình huống có thể xảy ra và được giới thiệu những thách thức, cơ hội của các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt. Do bản chất của các chiến dịch này, các sự kiện bất lợi có thể đáng chú ý hơn.

Mục tiêu của Module

Đến cuối Module này, bạn có thể:

  1. Xác định các loại phản ứng sau tiêm chủng (AEFIs).
  2. Phân biệt rõ ràng giữa một phản ứng liên quan đến bản thân vắc xin, quy trình tiêm chủng (lỗi tiêm chủng) hoặc các sự kiện trùng hợp không liên quan đến vắc xin.
  3. Phân biệt giữa các phản ứng vắc xin nhỏ và nặng.
  4. Mô tả các nguyên nhân tiềm ẩn tiềm ẩn cho từng loại phản ứng sau tiêm chủng (AEFI)và hiểu mối liên hệ giữa AEFI và nguyên nhân của nó.
  5. Dự kiến tỷ lệ ​​của các loại khác nhau của từng loại phản ứng sau tiêm chủng(AEFI)

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/overview-and-outcomes-3.html

keyword

Từ khóa

prevBig

Quay lại

list list 0
Đã thích Thích