Thứ Tư , 10 Tháng Tám 2022
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Khóa học an toàn Vắc xin Bài 2.04: Vắc xin bất hoạt toàn tế bào (kháng nguyên chết)

Bài 2.04: Vắc xin bất hoạt toàn tế bào (kháng nguyên chết)

Bài viết thứ 19 trong 47 bài thuộc chủ đề Khóa học an toàn Vắc xin
 

Biên dịch: Trần Vinh Quang

Hiệu đính: Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Vắc xin bất hoạt được chế tạo từ các vi sinh vật (virus, vi khuẩn, các loại khác) đã bị tiêu diệt thông qua các quá trình vật lý hoặc hóa học. Những sinh vật đã chết này không thể gây bệnh.

Bài 2.04

Phản ứng miễn dịch

  • Vắc xin bất hoạt hoàn toàn có thể không phải lúc nào cũng tạo ra phản ứng miễn dịch và phản ứng có thể không tồn tại lâu.
  • Một số liều vắc xin bất hoạt hoàn toàn có thể được yêu cầu để tạo ra phản ứng miễn dịch đầy đủ.

An toàn và ổn định

  • Vắc xin tế bào bất hoạt toàn tế bào không có nguy cơ gây ra bệnh mà chúng mang vì không chứa các thành phần sống.
  • Chúng được coi là ổn định hơn so với nhóm vắc xin LAV.

Bảng liệt kê các phản ứng bất lợi hiếm gặp, nghiêm trọng hơn của các loại vắc xin này. Lưu ý tần suất của các phản ứng bất lợi để có lưu ý về khả năng xảy ra sự kiện bất lợi thấp hay cao. Đồng thời đọc các Nhận xét để hiểu chi tiết ngữ cảnh bổ sung về các sự kiện bất lợi.

Bảng 1: Bảng liệt kê các phản ứng bất lợi hiếm gặp, nghiêm trọng hơn của các loại vắc xin

Bảng 2: Phản ứng có hại liên quan đến vắc xin bất hoạt toàn tế bào

Bài 2.04 bảng 2

Câu hỏi

Bài 2.04 bảng 3

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/inactivated-whole-cell-vaccines.html