Thứ Hai , 18 Tháng Mười 2021
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Khóa học an toàn Vắc xin Bài 4.07: Xem xét đặc biệt đối với khảo sát phản ứng sau tiêm chủng (AEFI)

Bài 4.07: Xem xét đặc biệt đối với khảo sát phản ứng sau tiêm chủng (AEFI)

Bài viết thứ 46 trong 46 bài thuộc chủ đề Khóa học an toàn Vắc xin
 

Biên dịch: Trần Vinh Quang

Hiệu đính: Nguyễn Khởi Quân, TS. BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

Hai yếu tố chính cần được xem xét đặc biệt vì chúng có thể ảnh hưởng đến loại giám sát AEFI và kết quả của nó.

Đào tạo cho nhân viên y tế

Nhân viên y tế quản lý tiêm chủng làm ở tuyến đầu thường là những người đầu tiên xử trí với AEFI. Họ cần được đào tạo cách phát hiện, báo cáo và ứng phó với các tác dụng phụ, bao gồm ổn định bệnh nhân (ví dụ, trong trường hợp sốc phản vệ) và giao tiếp với cha mẹ, cộng đồng và truyền thông. 

Xác định nguyên nhân

Khó khăn trong việc xác định kịp thời nguyên nhân giữa các sự kiện liên quan còn phổ biến đối với tất cả các hệ thống giám sát an toàn thuốc và vaccine. Điều này đặc biệt khó khăn trong trường hợp vaccine, bởi vì:

  • Thông tin về “dechallenge và rechallenge” thường bị thiếu.
  • Vắc xin được tiêm cho hầu hết các thuần tập các quốc gia ở độ tuổi có khả năng mắc bệnh trùng hợp ngẫu nhiên.
  • Một số vaccine có khả năng được quản lý trong cùng một lần tiêm chủng.
  • Lưu trữ, xử lý, vận chuyển và quản lý vaccine phải tuân thủ các điều kiện cụ thể. Bất kỳ trong số này, nếu không được thực hiện chính xác, có thể dẫn đến một sự kiện bất lợi. Do đó, khả năng của các lỗi tiêm chủng phải được điều tra.

Đánh giá độc lập là cần thiết

Cần có sự xem xét độc lập về các tác dụng phụ, tách biệt với chương trình tiêm chủng. Đánh giá nguyên nhân đòi hỏi một nhóm các nhà điều tra, bao gồm một nhà miễn dịch học hoặc các chuyên gia khác, tùy thuộc vào bản chất của sự kiện bất lợi. Nhóm thường không bao gồm trực tiếp các nhân viên từ NIP. Họ có thể được coi là có xung đột lợi ích vì họ chịu trách nhiệm điều tra các sự kiện bất lợi liên quan đến việc tiêm vaccine.

Tài liệu tham khảo:

https://vaccine-safety-training.org/special-considerations-for-aefi-surveillance.html