Thứ Hai , 27 Tháng Mười Một 2023

Chấn thương

Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí

Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.

Xem tiếp