Thứ Sáu , 30 Tháng Chín 2022

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Phan Ngọc Hương
 • Phan Ngọc Hương
 • No pain, no gain
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành:  Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học cổ truyền Đại học Y dược Huế năm 2019 (Dự kiến Bác sĩ)
 • Phan Ngọc Hương
 • No pain, no gain
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y học cổ truyền
 • Chuyên ngành:  Y học cổ truyền
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học cổ truyền Đại học Y dược Huế năm 2019 (Dự kiến Bác sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ