Thứ Sáu , 2 Tháng Sáu 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Nhật Dương
 • Nguyễn Nhật Dương
 • Keep moving forward
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Thái Bình
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Thái Bình năm 2020
 • Nguyễn Nhật Dương
 • Keep moving forward
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Thái Bình
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Thái Bình năm 2020

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ