Thứ Tư , 4 Tháng Mười 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Thái Uyên Thi
 • Lê Thái Uyên Thi
 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)
 • Lê Thái Uyên Thi
 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ