Thứ Ba , 23 Tháng Mười 2018
Trang chủ Võ Thành Lai

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Võ Thành Lai
 • Võ Thành Lai
 • Cuộc sống không phải để trả lời câu hỏi bạn là ai, cuộc sống là để tạo ra chính bạn
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)
 • Võ Thành Lai
 • Cuộc sống không phải để trả lời câu hỏi bạn là ai, cuộc sống là để tạo ra chính bạn
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)

Tháng Chín, 2018