Thứ Năm , 29 Tháng Hai 2024
Trang chủ TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể
 • TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bộ môn Lão khoa – ĐHYD TPHCM; Khoa Lão-CSGN – BV ĐHYD TPHCM
 • Ngành: Tim mạch – Lão khoa – Chăm sóc giảm nhẹ
 • Chuyên ngành:  Tim mạch – Lão khoa – Chăm sóc giảm nhẹ
 • Quá trình đào tạo:
  • Chăm sóc giảm nhẹ tại Harvard Medical School (Palliative Care Specialist & Educator)
  • Tiến sĩ Nội tim mạch tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014
  • Thạc sĩ Y học (Nội khoa) tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2000
  • Bác sĩ Nội Nhi Nhiễm tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1990
 • TS.BS. Thân Hà Ngọc Thể
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bộ môn Lão khoa – ĐHYD TPHCM; Khoa Lão-CSGN – BV ĐHYD TPHCM
 • Ngành: Tim mạch – Lão khoa – Chăm sóc giảm nhẹ
 • Chuyên ngành:  Tim mạch – Lão khoa – Chăm sóc giảm nhẹ
 • Quá trình đào tạo:
  • Chăm sóc giảm nhẹ tại Harvard Medical School (Palliative Care Specialist & Educator)
  • Tiến sĩ Nội tim mạch tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014
  • Thạc sĩ Y học (Nội khoa) tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2000
  • Bác sĩ Nội Nhi Nhiễm tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1990

Tháng Mười, 2017