Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Hữu Công
 • Nguyễn Hữu Công
 • Chiến thắng bản thân, lấy kỉ luật lên hàng đầu
 • Nơi học tập: Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Cộng tác viên nhóm hỗ trợ YHCĐ
 • Quá trình đào tạo:
  • Đa khoa tại Đại học Y dược Huế 2021 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Hữu Công
 • Chiến thắng bản thân, lấy kỉ luật lên hàng đầu
 • Nơi học tập: Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Cộng tác viên nhóm hỗ trợ YHCĐ
 • Quá trình đào tạo:
  • Đa khoa tại Đại học Y dược Huế 2021 (Bác sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ