Thứ Hai , 25 Tháng Chín 2023
Trang chủ ThS. Nguyễn Kim Long

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
ThS. Nguyễn Kim Long
 • ThS. Nguyễn Kim Long
 • Green IT Solution
 • Nơi làm việc: Viện KHST
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin
 • Quá trình đào tạo:
  • CNTT tại BME năm 2006 (Kỹ Sư)
 • ThS. Nguyễn Kim Long
 • Green IT Solution
 • Nơi làm việc: Viện KHST
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin
 • Quá trình đào tạo:
  • CNTT tại BME năm 2006 (Kỹ Sư)

Tháng Sáu, 2014