menu toggle
ThS. Nguyễn Kim Long

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

ThS. Nguyễn Kim Long

Công tác hiện tại

Viện KHST

Ngành

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành

Hệ Thống Thông Tin

Quá trình học tập

2006

CNTT tại BME năm 2006 (Kỹ Sư)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

0

Bài Biên Dịch

9

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn ThS. Nguyễn Kim Long

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Danh sách các chủ đề

Danh sách các chủ đề

1

Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em Mẫu giáo (3-5 tuổi)

Chủ đề:

Cẩm nang dạy trẻ

Lượt xem:

8040

Ngày:

01/06/2014

Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

ThS. Nguyễn Kim Long

2

Sự phát triển cảm xúc và nhận thức xã hội ở trẻ Mẫu giáo (3-5 tuổi)

Chủ đề:

Cẩm nang dạy trẻ

Lượt xem:

2224

Ngày:

01/06/2014

Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

ThS. Nguyễn Kim Long

3

Sự phát triển nhận thức ở trẻ Mẫu giáo (3-5 tuổi)

Chủ đề:

Cẩm nang dạy trẻ

Lượt xem:

15710

Ngày:

01/06/2014

Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

ThS. Nguyễn Kim Long

4

Sự phát triển thể chất của trẻ ở tuổi Mẫu giáo (3-5 tuổi)

Chủ đề:

Cẩm nang dạy trẻ

Lượt xem:

6821

Ngày:

01/06/2014

Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

ThS. Nguyễn Kim Long

5

Sự phát triển ngôn ngữ trong 2 năm đầu đời

Chủ đề:

Cẩm nang dạy trẻ

Lượt xem:

1434

Ngày:

01/06/2014

Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

ThS. Nguyễn Kim Long

6

Sự phát triển thể chất của trẻ nhỏ

Chủ đề:

Cẩm nang dạy trẻ

Lượt xem:

1014

Ngày:

29/05/2014

Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

ThS. Nguyễn Kim Long

7

Giới thiệu chung về sự phát triển toàn diện của trẻ em

Chủ đề:

Cẩm nang dạy trẻ

Lượt xem:

4709

Ngày:

29/05/2014

Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

ThS. Nguyễn Kim Long

8

Sự phát triển cảm xúc và nhận thức xã hội trong 2 năm đầu đời của trẻ

Chủ đề:

Cẩm nang dạy trẻ

Lượt xem:

434

Ngày:

29/05/2014

Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

ThS. Nguyễn Kim Long

9

Sự phát triển nhận thức của trẻ nhỏ

Chủ đề:

Cẩm nang dạy trẻ

Lượt xem:

685

Ngày:

29/05/2014

Cập nhật:

04/03/2024

Biên dịch Biên dịch:

Quản lý Y học cộng đồng

Hiệu dính Hiệu đính:

ThS. Nguyễn Kim Long