Thứ Năm , 14 Tháng Mười Một 2019
Trang chủ Nguyễn Trần Thanh Trúc

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Trần Thanh Trúc
 • Nguyễn Trần Thanh Trúc
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Trần Thanh Trúc
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)

Tháng Tám, 2017

Tháng Tư, 2017