Thứ Ba , 28 Tháng Ba 2023
Trang chủ BS. Nguyễn Trần Thanh Trúc

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Trần Thanh Trúc
 • BS. Nguyễn Trần Thanh Trúc
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Khoa Thần kinh – Đơn vị Trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30-4
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nội thần kinh
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)
 • BS. Nguyễn Trần Thanh Trúc
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Khoa Thần kinh – Đơn vị Trí nhớ và Sa sút trí tuệ Bệnh viện 30-4
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nội thần kinh
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2020 (Bác sĩ)

Tháng Tám, 2017

Tháng Tư, 2017