menu toggle
Trương Thị Thuỳ Dung

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Trương Thị Thuỳ Dung

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

Y học dự phòng

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

2016

Bác sĩ Y học dự phòng tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2016 (Cử nhân)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

4

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Trương Thị Thuỳ Dung

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng