Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023

Muối sắt

Muối sắt (dạng uống)

Muối sắt (dạng uống) là Ferrous salts, ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous gluconate, ferrous succinate.Muối sắt.Thuốc chống thiếu máu. Thuốc tác dụng đối với máu.

Xem tiếp