Thứ Tư , 21 Tháng Mười 2020

Theophylin và aminophylin

Aminophylin

Tên chung quốc tế Aminophylin. Xử trí hen và các thuốc điều trị hen. Thuốc tác dụng trên đường hô hấp. Theophylin và aminophylin

Xem tiếp