Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Trang chủ Chuyên ngành Nhi khoa Bé ị ra màu thuốc, tè ra mùi thuốc

Bé ị ra màu thuốc, tè ra mùi thuốc

Bài viết thứ 196 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 
  • Một số thuốc kháng sinh có màu hồng, cam, khi uống vào làm bé đi phân màu nâu, cam làm phụ huynh hoảng tưởng là bé ị ra máu, nhưng chỉ là do màu thuốc
Xem thêm bài Đi cầu phân có máu của BS. Trương Hữu Khanh
  • Một số kháng sinh uống vào thải qua nước tiểu nên bé tè ra mùi kháng sinh.
  • Kháng sinh khi cần thì uống, tè hay ị như vậy chả sao

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1990401937855969