Thứ Hai , 15 Tháng Tư 2024

Trẻ tập đi

Bài viết thứ 118 trong 338 bài thuộc chủ đề Các bài viết của Bác sĩ Trương Hữu Khanh
 

Trẻ tập đi

  • Còn hơn mọc răng, chỉ thua thôi nôi đầy tháng thôi, đại gia đình chờ tập đi nên hay cho đi sớm
  • Trẻ được 10 tháng hãy cho đứng chựng
  • Trước 10 tháng chỉ nên cho bé chạm chân xuống mặt phẳng để xem phản xạ chống chân thôi, vì khung xương yếu chưa đỡ toàn thân được, chỉ đủ làm chuyện lật, bò, ngồi thôi
  • Nếu bé muốn đứng chựng thì phải đỡ mông đấy
  • Vụ này phụ huynh hay không để ý lắm
Xem thêm "Xe tập đi cho trẻ"

Tài liệu tham khảo

https://www.facebook.com/Hoibsnhidong/posts/1634648116764688